GODE LOKALSAMFUNN SKAPER VI SAMMEN

Hvordan bygger vi bærekraftige og helsefremmende nærmiljø gjennom samskaping?

Velkommen til Sunne kommuners nettverkssamling!
Asker kulturhus, 29. og 30. april 2019

Hvorfor er investering i folkehelse på lokalt nivå helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål? Hvordan kan lokalsamfunnet sammen jobbe for en helsevennlig samfunnsutvikling? Og hva betyr kommunesammenslåing for nærdemokratiet?

Konferansen er åpen for alle interesserte. Kurs i prosessledelse 30. april er forbeholdt ansatte og folkevalgte i Sunne kommuner medlemskommuner og fylkeskommuner.

Påmeldingsfrist: 12. april

Meld deg på Se foreløpig program

Program

Dag 1 - Gode lokalsamfunn skaper vi sammen

Mandag 29. april

Kl Info
10.00 – 11.00

Konferanse (åpen for alle)

Morgendagens folkehelsearbeid

Hvor går veien for Sunne kommuner og WHO Healthy Cities?

Ildri Eidem Løvaas, styreleder i Sunne kommuner

Monika Kosinska, leder i WHOs Healthy Cities-nettverk

Fremtidens folkehelsepolitikk

Presentasjon av ny stortingsmelding ved statssekretær Anne Bramo Helse- og omsorgsdepartementet

11.20-12.30

FNs bærekraftsmål: en døråpner for folkehelse

Det er en tett kobling mellom folkehelse og bærekraftig utvikling. Det gjør folkehelsearbeidet mer aktuelt enn noensinne. Hvordan kan norske kommuner og fylkeskommuner ta en ledende rolle i arbeidet for en bærekraftig og helsevennlig samfunnsutvikling?

Ny kommune, nye muligheter: nye Asker tuftes på FNs bærekraftsmål  

Lene Conradi, ordfører,  Asker kommune

Hvordan integrere folkehelse og bærekraftsområder i kommuneplanens samfunnsdel?

Bent Olav Olsen, Folkehelsekoordinator, Fredrikstad kommune

12.30-14.00

Lunsj og inspirasjonstorg: lær av de gode eksemplene

Bli inspirert av gode eksempler på hvordan vi kan bygge helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn.

14.00-15.15

Sammen om helsefremmende sam(funns)skaping

Det er i fellesskap vi kan løse de utfordringene vi står overfor på folkehelsefeltet. Hvordan går vi fra tradisjonell samfunnsutvikling til sam(funns)skaping?

Hva er samskaping og hvorfor bør vi samskape i folkehelsearbeidet?

Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommuner og stipendiat ved Nord Universitet

Erfaringer fra samskaping i praksis

Samtale med representanter fra kommuner, frivilligheten, sosiale entreprenører og næringslivet.

Samtalen ledes av Gyrid Mangersnes, prosjektleder nye Asker kommune

15.45-17.00

Nærdemokrati i en ny tid

Blir avstanden mellom innbyggere og politikere større med kommunesammenslåingen? Hvordan sikrer vi at innbyggernes innflytelse i lokalsamfunnet ivaretas i nye, større kommuner?

Hvordan kan kommuner styrke nærdemokratiet?

Kari Sofie Bjørnsen, politiker, Asker kommune

Nye løsninger for økt mobilisering og engasjement i lokalsamfunnsutviklingen. Hva fungerer i praksis?

Samtale med politikere og kommuneansatte

Samtalen ledes av Kristin Marie Felde, Direktør for medborgerskap, Asker kommune

17.30-18.30

Generalforsamling 

Samling for Sunne kommuners politiske representanter. 

19.00

Jubileumsmiddag for nettverksmedlemmer

Sunne kommuner er 25 år! Det feirer vi med jubileumsmiddag for alle nettverkets medlemmer på Venskaben, det gamle rådhuset i Asker. 

Dag 2 - Kurs i prosessledelse

Tirsdag 30. april

Kl Info
08.30 - 14.00

Prosessledelse som gir resultater (kun for medlemmer av Sunne kommuner)

v/LENT

Nye styringsformer krever gode prosesser. Politikere og administrativt ansatte inviteres til gratis kurs hvor du lærer å lede møter og prosesser som engasjerer og gir resultater.